top of page

PLAVÁNÍ

Plavecká výuka pod odborným vedením trenéra je efektivní způsob jak zládnout techniku některého z plaveckých způsobů bez hrubých chyb.  Cílem je postupná automatizace pohybovému stereotypu vybraného plaveckého stylu, tak aby Váš pohyb ve vodě byl koordinovaný a ekonomický.

S čím Vám

pomohu:

KRAUL - ZNAK - PRSA - MOTÝLEK

Postupně spolu zdokonalíme záběry horních a dolních končetin, plaveckou souhru. Seznámíme se s principy dalšího zatěžování ve vodě.

ZÁKLADNÍ PLAVECKÉ DOVEDNOSTI

plavecké dýchání a poloha, splývání, orientace ve vodě, skoky a pády do vody, rozvoj pocitu vody. Postupné osvojení si těchto dovedností je předpokladem efektivní výuky.

Snažím se, aby cvičení ve vodě byla pestrá a zábavná a všechna spolehlivě stačila na to, abyste bezpečně zvládli plaveckou techniku.

          PROGRAMY

  • Výuka a zdokonalení techniky vybraného plaveckého způsobu
  • Zdravotní a poúrazové plavání

  • Kondiční plavání

  • Posilovací a redukční tréninky ve vodě

Výuka plavání pro

neplavce, děti/dospělé, jednotlivce/skupiny

          V RÁMCI TRÉNINKŮ

VÁM MOHU DÁLE NABÍDNOUT:
  • Konzultace při výběru plaveckého způsobu

  • Rozbor zvládnutí plavecké techniky (videonatáčení)

  • Sestavení tréninkového plánu

  • Podporu a motivaci

  • Pestré tréninky s využitím plaveckých pomůcek, ploutví a pacek

          ÚVODNÍ TRÉNINK

Na tomto setkání je provedeno zhodnocení zvládnutí základních plaveckých dovedností,  plavecké techniky. Seznámení se s principy plaveckých záběrů vybraného plaveckého způsobu. Provedena ukázka tréninku. Poté načrtnut další postup nácviku/zdokonalení.

po vzájemné domluvě je Trénink

veden ve vybraném plaveckém bazénu.

bottom of page