top of page

KONDIČNÍ TRÉNINK - OUTDOOR

S čím Vám

pomohu:

Zvýšení aerobní kapacity a kondiční síly, redukcí hmotnosti. Odstraněním bariér plynoucích ze stereotypního tréninku. Při tréninku je kladen důraz na rozmanitost a zábavnost cvičení   v souladu s Vašimi cíli: zlepšením vytrvalostních či rychlostní kapacity. Metodika tréninku vychází ze zdravotního cvičení s principy postupného zatěžování.

Vyzkoušejte

ukázkový trénink  

           PROGRAMY

 • Kondiční a technická příprava sportovců:

     - běžecké a sjezdové lyžování

     - běh, nordic walking

     - in-line, voda, cyklo

 • Fitness cvičení v přírodě

 • Kruhový trénink

 • Strečink a warm up před tréninkem

 • Skupinové lekce:

       pilates, strečink, správné držení těla

      ploché břicho a problémové partie

          V RÁMCI TRÉNINKŮ

VÁM MOHU DÁLE NABÍDNOUT:
 • Diagnostiku stavu trénovanosti

 • Sestavení tréninkového plánu

 • Konzultace

 • Podporu a motivaci

 • Sportovní masáž a manuální rezistenci

 • Pestré tréninky s využitím pomůcek

 • Výživové poradenství

 • Doporučení dalších sportovních aktivit

            ÚVODNÍ TRÉNINK

Na tomto setkání je provedena základní diagnostika stavu trénovanosti a načrtnut další postup k dosažení stanovených cílů.

Ukázka běžecké abecedy, asistovaného strečinku.

připravím program dle sezoních podmínek a Vyšich požadavků. Výběr místa a času po vzájemné domluvě: zahrada, park, les, hřiště atd.

Ke cvičební jsou používány balanční, posilovací a odporové pomůcky: therabandy,BOSU,balanční povrchy, závěsný systém TRX atd. Veškeré tréninkové pomůcky si vozí trenér, který Vás motivuje k maximálním sportovním výkonům :-)

bottom of page